Harjoittelu ja ohjaus

Käytännön hoitokeinona voivat alussa olla erilaiset manuaaliset menetelmät kuten mobilisaatiot ja manipulaatiot, joiden tarkoituksena on luoda pohja toiminnalliselle harjoittelulle. Toiminnallisen asteittain etenevän harjoittelun tarkoitus on korjata toimintahäiriöitä ja ehkäistä oireiden uusiutumista. Harjoittelu ei aina kohdistu lihaksiin ja voiman lisäämiseen, vaan harjoittelulla voidaan myös lisätä nivelen liikkuvuutta tai parantaa nivelen stabiliteettia.Ohjauksen tavoitteena on motivoida liikkumaan, mikäli liikuntaharrastus on jäänyt vähiin .

Hoidon ja ohjauksen ensisijainen tehtävä on poistaa toimintahäiriöt ja kivut. Lisäksi pyritään pitämään huolta, ettei fysioterapia lopu ennen kuin asiakas on saanut järkevän pohjan selviytyä itsenäisesti. Kotiharjoitteista annetaan kirjalliset PhysioTools-ohjelmalla tehdyt ohjeet. Ohjeita päivitetään tarvittaessa hoitosarjan jatkuessa. Harjoittelun tueksi voidaan antaa harjoituspäiväkirja ja kontrollikäyntejä, joiden avulla seurataan harjoittelua ja muokataan harjoitteluohjelmaa haastavammaksi.

Fysioterapiakäyntien yhteydessä asiakas pääsee veloituksetta harjoittelemaan Liikuntakeskus Syke/Fressin kuntosalille (www.fressi.fi/syke).