Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen operaatiota tapahtuvan fysioterapian tarkoitus on kartoittaa toiminnallisesti tuki- ja liikuntaelimistön tilanne. Tässä vaiheessa on tärkeää huolehtia ympäröivien kudosten kontrollista, verenkierron ja aineenvaihdunnan toiminnasta, sekä pyrkiä välttämään kompensatorisia liikemalleja. Mitä paremmassa kunnossa tuki- ja liikuntaelimistö on ennen operaatiota, sitä paremmin se palautuu. Parhaassa tapauksessa voidaan jopa välttää koko operaatio.

Operaation jälkeisen fysioterapian tarkoitus on palauttaa tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky ja estää kompensatoriset liikkeet. Kudosten paranemisprosessi, operaation laajuus ja siinä tehdyt toimenpiteet ja esimerkiksi yksilön kipukäyttäytyminen otetaan huomioon. Toimintakyvyn palauttamiseksi on tärkeää saada operoitu alue toimimaan yhdessä muun tuki-ja liikuntaelimistön kanssa optimaalisella tavalla.